У ФОКУСУ

ново - internet.edu.rs

153-mrezni-sistemi-biblioteka

ново - internet.co.rs

МЕДИЈИ О НАМА

интерет портал

   

Е- ТЕАТАР

ИНТЕРНЕТ ПРИЈАТЕЉИ

 

Наши блогери

Пратите нас

WEB - БИБЛИОТЕКА

2022. ЛАЗАРЕВАЦ и ПЛАКЕТА друштвених мрежа за СМЕДЕРЕВО 

На годишњем скупу мреже БИБЛИОТЕКЕ НАШЕГ ОКРУЖЕЊА у Бањи Врујци  уручене су  Бибилиотеци „ДИМИТРИЈЕ ТУЦОВИЋ“ у Лазаревцу - ПЛАКЕТА WEB БИБЛИОТЕКА 2022. и Народној библиотеци СМЕДЕРЕВО - ПЛАКЕТА БИБЛИОТЕКА ДРУШТВЕНИХ МРЕЖА 2022. На основу резултата у развоју наступа библиотека наинтернету и  друштвеним мрежама у 2022. години, 

ПЛАКЕТА WEB БИБЛИОТЕКА 2022. додељује се Библиотеци у Лазаревцу за оствариен приступ глобалној мрежи на начин у коме је библиотека средиште размене и креирања информација о културним дешавањима и садржајима једне средине на глобалном простору. Значај овогодишње награде је у томе што ова библиотечка комуникација остварена актуелним методом програмских активности на глобалној мрежи и тако постала поуздани извор инфомација и реално огледало активности једног субјекта културе и образовања у ширем смислу. Програмски садржаји библиотеке успешно и правовремено су уграђени у интернет наступ библиотеке на глобалној мрежи. Посебан квалитет интернет наступа библиотеке у сарадњи са ЦЕВИТОМ (Центар европских вредности за имплементацију и толеранцију) је активно унапређење права на комуникацију рома, инсталацијом на свој веб сајта РОМСКО- СРПСКО и СРПСКОИ - РОМСКОГ Е- РЕЧНИКА. Ова библиотека је препознала и показала да ромски језик није само средство комуникације, већ и културни идентификатор.

 

БИБЛИОТЕКА ДРУШТВЕНИХ МРЕЖА 2022. Плакета Народној библиотеци Смедерево се додељује као резултат иновативног и доследног приступа у досезању младих корисника библиотечких услуга на њима прихватљив начин дигиталне комуникације.Овогодишња плакета додељује као резултат  континуитета и истрајности у примени друштвених мрежа у раду библиотеке у предходној календарској години. То је приступ глобалној мрежи у коме је библиотека средиште размене и креирања информација, овај пут у функцији популарисања културних дешавања и садржаја једне средине на неформалном али врло посећеном виртуалном простору. Значај овогодишње награде је у томе што се ова библиотечка комуникација на интернету садржајима и објавама директно наслања на званичну интернет презентацију библиотеке на адреси  https://www.biblioteka-smederevo.org.rs/ Овај пример треба да послужи као узор многима, пре свега установама културе.

2021. СМЕДЕРЕВО

На прослави 176 година постојања и рада Народне библиотеке Смедерево, најстарије установе културе у граду Смедереву,  свечано је уручена плакета WEB БИБЛИОТЕКА 2022. Признање се додељује за ефекте интернет сајта Библиореке https://www.biblioteka-smederevo.org.rs/  у претходној 2021. години. Господин Мирко Марковић, библиотекар саветник и председник Управног одбора Internet CLUB-а, је у образложењу истакао да је, према истраживањима мреже „Библиотеке нашег окружења“, веб-сајт Народне библиотеке Смедерево најинтерактивнији библиотечки сајт у Србији током протекле године истакнувши резултате развоја наступа Библиотеке на Интернету, унапређење веб апликације Библиотеке и њеног доприноса развоју националног домена на интернету.

  

2021. НИШ и Плакета друштвених мрежа за Стару Пазову

ЗА УНАПРЕЂЕЊЕ WEB КОМУНИКАЦИЈЕ СА КОРИСНИЦИМА НА ДРУШТВЕНИМ МРЕЖАМА у 2020. БИБЛИОТЕЦИ "ДОСИТЕЈ ОБРАДОВИЋ " из СТАРЕ ПАЗОВE,
...Плакета се додељује као резултат иновативног и доследног приступа у досезању младих корисника библиотечких услуга на њима прихватљив начин дигиталне комуникације.

ЗА WEB БИБЛИОТЕКУ 2021. БИБЛИОТЕЦИ "СТЕВАН СРЕМАЦ" из Ниша.

...Овогодишња плакета додељује као резултат континуитета и истрајности у примени интернет технологија у раду библиотеке од 2001. до данас. То је приступ глобалној мрежи у коме је библиотека средиште размене и креирања информација, овај пут и чувања, културних дешавања и садржаја једне средине на виртуалном простору. Значај овогодишње награде је у томе што је ова библиотечка комуникација на интернету, у условима пандемије, током већег дела 2020. године, постала поуздани извор информација и реално огледало активности једног субјекта културе и образовања у ширем смислу применом електронске комуникације. Посебан квалите представља АРХИВА ВЕСТИ која на једном месту у континуитету чува све вести библиотеке од јануара 2012 до данас што чини
својеврсни ДИГИТАЛНИ АРХИВ програмских активности јавне библиотеке.

2020. ЧАЈЕТИНА

Управни одбор Интернет клуба, удружења интернет стваралаца Србије, на својој електронској седници 27.марта 2020.године, једногласно је донео одлуку да се прихвати предлог Одлуке, Комисије за унапређење и праћење Интернета у науци и култури мреже БИБЛИОТЕКЕ НАШЕГ ОКРУЖЕЊА: На основу резултата у развоју наступа библиотеке на Интернету, унапређењу web апликације библиотеке http://www.bibliotekacajetina.org.rs/  и заживљавању у свакодневици глобалне и локалне заједнице INternetClub додељује БИБЛИОТЕЦИ „ЉУБИША Р.ЂЕНИЋ“ Чајетина -ПЛАКЕТУ - WEB БИБЛИОТЕКА 2020.
Овогодишња плакета додељује као резултат континуитета и истрајности у примени интернет технологија у раду библиотеке и праћењу културног миљеа локалне заједнице од 2001. до данас. То је приступ глобалној мрежи у коме је библиотека средиште размене и креирања информација о културним дешавањима и садржајима једне средине на виртуалном простору. Значај овогодишње награде је у томе што ова библиотечка комуникација на интернету је постала поуздани извор информација и реално огледало активности једног субјекта културе и образовања у ширем смислу применом електронске комуникације.
Овај пример треба да послужи као пример многима, пре свега установама културе из средина које су веће само по територију и броју становника које својим деловањем покривају.
 
2019. ИНЂИЈА

Признање WEB БИБЛИОТЕКА  2019.  је за интернет наступ у претходној години заслужила Библиотека "Ђорђе Натошевић" из Инђије. Овогодишња плакета додељује као резултат  континуитета и истрајности у примени интернет технологија у раду библиотеке и праћењу културног миљеа  локалне заједнице од 2008. до данас. То је приступ глобалној мрежи у коме је библиотека средиште размене и креирања информација о дешавањима и садржајима у свом домену рада и успостављању сталног контактра са корисницима услуга. Локално деловање библиотеке у Инђију на глобалном простору значајније утолико што интерактивност стручних разматрања библиографских радова унапређује и библиотечку струку.

 

2018 КРУШЕВАЦ 

Пред библиотекарима Расинског округа у Крушевцу, 9.марта 2018. г а на основу резултата у развоју  web апликације библиотеке   http://nbks.org.rs/ и интернет заживљавању вредности локалне заједнице INternetClub  је доделио  НАРОДНОЈ БИБЛИОТЕЦИ КРУШЕВАЦ  - ПЛАКЕТУ  WEB БИБЛИОТЕКА 2018. Овогодишња плакета је додељена као резултат  континуитета и истрајности у примени интернет технологија у раду библиотеке и праћењу културног миљеа  локалне заједнице. Значај овогодишње награде је у томе што ова библиотечка комуникација на глобалној мрежи постала поуздани извор инфомација и носилац доступности дигитализованих садржаја културне баштине локалне заједнице.Овај пример треба да послужи као пример многима, пре свега установама културе из средина које су веће само по територију и броју становника које својим деловањем покривају. Интернет клуб у циљу развоја нациналног домена на Интернету уз ПЛАКЕТУ WEB БИБЛИОТЕКА 2018. додељује библиотеци годишњу регистрацију националних домена  krusevac.biblioteka.org.rs и  крушевац.библиотека.орг.срб.

2017 ПРИЈЕПОЉЕ

На основу резултата у развоју наступа библиотеке на интернету, унапређењу веб апликације библиотеке www.biblioteka-prijepolje.com и заживљавању у свакодневици локалне и глобалне заједнице Интернет клуб,  доделио је Библиотеци „Вук Караџић“ у Пријепољу награду за WЕB Библиотеку 2016. године. Плакету је директорки Библиотеке „Вук Караџић“, Садији Хоџић уручио је председник УО Интернет клуба, Мирко Марковић на конференцији за штампу која је овим поводом приређена у просторијама библиотеке. Плакета се додељује као резултат континуитета и истрајности у примени интернет технологија у раду библиотеке и праћењу културног миљеа локалне заједнице од 2005. године до данас.Значај овогодишње награде је у томе што је ова библиотечка комуникација на глобалној мрежи постала поуздани извор информација и реално огледало активности једног субјекта културе и образовања у ширем смислу.

 

2016.МАЛО ЦРНИЋЕ

На основу резултата у развоју наступа  на   Интернету  web апликацијом библиотеке  -  http://www.bsmmc.org - и трајном заживљавању у виртуалној свакодневици глобалне и локалне заједнице у 2015-ој години  Интернет клуб је доделио ПЛАКЕТУ WEB БИБЛИОТЕКА  Библиотеци- СРБОЉУБ МИТИЋ - Мало Црниће.  У.О. Интернет клуба донео је ову одлуку на основу разматрања пет предлога селекционе комисије. Пресудно за ову одлуку било је јединствено предстваљање библиотеке које у себи садржи све елементе основне делатности, библиотечког пословања, степен и кбантитет дигиталитзованих садржаја и аформација културних садржаја локалне заједнице.

 

 

2015. ЉУБОВИЈА

Управни одбор Интернет клуба, удружења интернет стваралаца Србије,једногласно је донео одлуку да се прихвати предлог Одлуке, Комисије за унапређење и праћење Интернета у науци и култури мреже БИБЛИОТЕКЕ НАШЕГ ОКРУЖЕЊА: На основу резултата у развоју наступа библиотеке на Интернету, унапређењу web апликације библиотеке http://www.biblioteka-ljubovija.org.rs и заживљавању у свакодневици глобалне и локалне заједнице у 2014-ој години INternetClub додељује НАРОДНОЈ БИБЛИОТЕЦИ „МИЛОВАН ГЛИШИЋ“ ЉУБОВИЈИ - ПЛАКЕТУ - WEB БИБЛИОТЕКА.

 

2014.УЖИЦЕ

На основу резултата у развоју наступа библиотеке на Интернету, унапређењу web апликације библиотеке и заживљавању у свакодневници глобалне и локалне заједнице у 2013-ој години је доделио Народној библиотеци Ужице Плакету WEB БИБЛИОТЕКА 2014 за најбољи web сајт библиотеке у 2013-ој години". Аутор сајта је Илија Смиљанић, библиотекар Народне библиотеке Ужице.

Жири Интернет клуба у саставу Драган Сајић, Вукосав Средојевић и Мирко Марковић је донео одлуку једногласно. У образложењу је наглашено да Интернет презентација Библиотеке у Ужицу се развијала се и ширила. 
У раду у 2013. години Интернет презентација - библиотека-ужице.срб - је доследно проводила сва начела обухваћена пројектом Интернет клуба, ДА БУДЕ СРБ.ИНТЕРНЕТ У БИБЛИОТЕКАМА. Унапређена је понуда информација о Библиотеци, услугама које пружа, а пре свега, приступ дигитализованим колекцијама фондова саме библиотеке.

2013. ПОЖАРЕВАЦ

На основу резултата у развоју web сајта, унапређењу web апликације и сервиса библиотеке, стручни жири Интернет клуба из Љига, једногласно се определио да сајт Библиотеке Илија М. Петровић, Пожаревац буде проглашен за БИБЛИОТЕКУ у 2012-ој години. Победу библиотеке из Пожаревца је определила чињеница да има - интегрисан улазак у базу књига, сталну доступност вести из културе у електронским медијима и ажурниост новости и извештавања примерену врсти обављања библиотечке делатниости. Свечано уручење одржано је у библиотеци у Пожаревцу 19.03.2013. 

2012.ЈАГОДИНА

Интернет презентација Библиотеке у Јагодини која се развијала и ширила у јошп два ужа профилисана сајта - WЕБ сајт за пољопривреднике АгроЛиб и Интернет пијаца. Тими је заслужила лакаво признање Интернет клуба -"WЕБ Библотека за 2011. годину у Србији" Награђен је приступ по коме је корисницима уз основне информације и најаве догађаја, доступна Дигитална библиотека, стара и ретка књига у дигиталној форми, стара локална периодика, Јагодина у објективу, електронски каталози поморавсклох библиотека, мултимедијална издања Библиотеке и први електронски часопис "Слово на струју". 

 

2010.ВАЉЕВО

2009.КРАЉЕВО

2008.СОМБОР

2007.СТАРИ ГРАД - БЕОГРАД

2006.ЧАЧАК