У ФОКУСУ

ново - internet.edu.rs

153-mrezni-sistemi-biblioteka

ново - internet.co.rs

МЕДИЈИ О НАМА

интерет портал

   

Е- ТЕАТАР

ИНТЕРНЕТ ПРИЈАТЕЉИ

 

Наши блогери

Пратите нас

ТЕЛЕДОМ ЉИГ

 

Назив: Теледом Љиг
Адреса: 14240 Љиг, Луке Спасојевића 7.
Тел/фаx: 014/83-500
e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
URL: www.ljig.net
Датум отварања: 6.04.2001.
ДемНет програмкоординатор: Мирко Марковић
Руководилац: Владимир Ивановић
Рачунарски систем-администратор: Биљана Ђурић

ПРОЈЕКАТ ТРАЈАО 7 ГОДИНА - ОКУПИО 28 САРАДНИКА - 20 ВОЛОНТЕРА - ДАО 242 177 ЕВИДЕНТИРАНИХ УСЛУГА ПОСЕТИОЦИМА

Услуге које пружао грађанима Љига::

Употреба рачунара - Фотокопирање - Штампање - Телефонске и факс услуге -  Интернет/E-mail -  Снимање и копирање ЦД-а -  Набавка званичних докумената - Обрада текста - Скенирање - Оглашавање - Информатичко образовањеб-бКанцеларијске услуге -  Израда презентација - Организација локалних програма  - Пружање помоћи у администрацији  - Израда диплома - Рачунарске услуге  - E-commerce  - Израда веб-сајтова - Организација језичких и других курсева  - Пружање услуга локалним НВО - Саветовање у писању захтева  - Компјутерске игре -  Изложбе -  Пољопривредно информисање