У ФОКУСУ

ново - internet.edu.rs

153-mrezni-sistemi-biblioteka

ново - internet.co.rs

МЕДИЈИ О НАМА

интерет портал

   

Е- ТЕАТАР

ИНТЕРНЕТ ПРИЈАТЕЉИ

 

Наши блогери

Пратите нас

ВРУЈЦИ 2013.

Uspešno  je završen  8. skup Bibliotekar - struka i profesija. Ovogodišnja tema je BIBLIOTEKE  NA  DRUŠTVENIM  MREŽAMA, master klas VOJISLAVA RODIĆA.  U tri dana rada, na skupu je bilo 30 učesnika i 6 gostiju, po pozivu. Posle 10 sati predavanja, 2 radionice i konsultacija sa nadahnutim predavačem i voditeljem kursa došlo se do jedinstvenog zaključka da je osnovni, ali ne jedini,  smisao aktivnosti biblioteka na društvenim mrežama - povećanje broja i kvaliteta kontakata sa korisnicima.
Veliki broj primera i širok dijapazon mogućnosti njihove adaptacije i primene u rad biblioteka učinio je sama predavanja intersantnim i motivišućim za aktivne sugestije i diskusije. Naravno, društveni život seminara pratio je visok kvalitet stručnog rada pa se uz sve pšto nudi Banja Vrujci, ovaj put moglo uživati u večernjim čarima logorske vatre etno sela - ruralnog e-centra Internet kluba u selu Mala Marišta i pravom planinarskim pohodu na trigonometar - vrh planine Rajac. Sve je bilo VRH. 
Detalji, prezentacija Vojislava Rodića, specifičnosti nastupa biblioteka na DM i zaključci mogu se videti klikom na sliku.

 


U razradi specifičnosti nastupa biblioteka na DM, u načelu, potencierana su 3 pitanja:

1.       Zašto Biblioteka treba da bude na mreži?
2.       Kako želimo da prezentujemo Biblioteku javnosti?
3.       Šta očekujemo od našeg nastupa na društvenim mrežama?

Aktivno učešće velikog broja polaznika omogućilo je da i radionice budu sadržajne i delotvorne. One su se odvijale u tri grupe:
1.Bibliotekari Američkih kutaka u Srbiji.
2.Bibliotekari Narodnih biblioteka i 
3.Bibliotekari mreže BGB i Lazarevca.

Utisak iz evaulacija učesnika je da bibliotekari moraju da shvate kako više nemaju "pravo na ćutanje" i da radu moraju da se uklope u socijalno okruženje. Grubi zaključci pozajmljeni iz jedne ocene seminara bili bi:

Najvažniji zaključci koji se izdvajaju iz celokupne diskusije su sledeći:

- NASTUP BIBLIOTEKE na društvenim mrežama podrazumeva formiranje PROFILA kao aktivnost biblioteke, kao pravnog lica, a ne pojedinca - fizičkog lica. 

- Međusobni odnos biblioteka na nekoj društvenoj mreži treba da bude familijaran (npr. sestre) jer tako oslikava i kakav je realan odnos dve ustanove,
- Zvanično pismo koje biblioteke koriste bila bi ĆIRILICA (kao zvaično pismo države koja je naš osnivač),

- Pojavljivanje javnih biblioteka na društvenim mrežama predstavlja „oficijalno korišćenje alternativnih metoda“ u svrhu povećanja broja korisnika i posete na programima,

- Društvenu mrežu TWITTER koristiti za kratke informacije koje će usmeravati na  Facebook (pre programa) ili Youtube (posle programa).