У ФОКУСУ

ново - internet.co.rs

ново - internet.edu.rs

МЕДИЈИ О НАМА

интерет портал

 

Е- ТЕАТАР

ИНТЕРНЕТ ПРИЈАТЕЉИ

Наши блогери

Пратите нас

Извештај о раду и финансијско пословање

Интернет клуб у свом раду примењује Правилник о начину признавања,вредновања, презентације и обелодањивања позиција у појединачним финансијским извештајима микро и других правних лица (Сл. гласник РС бр. 118/13 и 95/14), уз примену МСФИ за МСП. У састављању финансијског извештаја за у претходну годину примењивали смо МСФИ за МСП, тако да ту рачуноводствену регулативу примењујемо у континуитету,

Интернет клуб није обвезник ревизије.

У претходном изборном циклусу:

- 2017. година је пословна завршена са минусиом од 21.000,оо динара, који је анулитран већ у јануару 2018.

- 2018. и 2019. година су завршене са финасијским салдом "0" и пренетом позитивном финасијском резрвом за измирење недоспелих обавеза из претходне године.

Сходно томе достављамо чланству на увид ЗАВРШНЕ РАЧУНЕ у последње три изборне године. усвојене од стране Надзорног одбора Интеренет клуба одобрене у Трезору РС

2017.                2018.                2019.

Интеренет клуб се финасирао од чланарине (Интеренет клуба и мреже БИБЛИОТЕКЕ НАШЕГ ОКРУЖЕЊА), давањем услуга дигитализације и организације ИКТ предавања и приограма, реализацијом пројеката код Министарства културе и информисања Републике Србије.

Осим за потребе пројекта код Министарства културе и информисања Републике Србије, за рад на пројектима Интерент клуба нису исплаћивани ауторски хонорари.

Волонтерски рад  чланова нтернет клуба подржан је обезбеђивањем путних трошкова ( гориво + аутобуске карте), смештајем у објектима до 2 звездице и исхраном у дана рада на терену и у Љигу + Врујцима ( у сарадњи са средњом школом " 1.300 каплара" из Љига .

Набавка горива је централизовано регулисана Уговором са "Кнез Петролом" ПЈ.Љиг.

Набавка прехрамбених артикала и потрошног материјала за рад регулисана је уговором са "Металац Пролетер" Г.Милановац, ПЈ. Љиг.

За потребе пројеката и редовнУ комуникацију и ажурирања на Интернету коришћени су телекомуникационе услуге:

ТЕЛЕКОМ СРБИЈА, на годишњем нивоу максимално до  120.000,00 РСД

SSB Srbija, на годишњем нивоу максимално до  72.000,00 РСД

ТЕЛЕНОР Д.О.О., на годишњем нивоу максимално до  120.000,00 РСД

+ закуп МОБИЛНЕ ИНТЕРНЕТ РУТ ЈЕДИНИЦЕ на годишњем нивоу  до 10.000.00 РСД

У часу подношења извештаја, Интернет клуб је рагистровао и одржава 32 интернет домена са националниом регистрацијом.

Од 2018. године сви сајтови Интернет клуба хостују се обједињено код StanCo IST (Петровац на Млави).

У циљу друштвено одговорног деловања у локалној заједници, Интернет клуб је израдио, хостује и одржава сајтове

Градске библиотеке у Љигу и Културно уметничког друштва Љиг.

Сваке године Интернет клуб организује најмање 5 ИKТ семинара из свере полуларизације наступа на интернету и дигиталне комуникације.

Интернет клуб је и у овом изборном периоду пуноправни саоснивач РНИДС-а ( Регистра националних фомена Србије) и редовно измирује финасијске обавеза по том основу.

Интеренет клуб од 2017. је основао у водi АКАДЕМИЈУ ЗА ДИГИТАЛИЗАЦИЈУ у култури која своју одржвост доживљава на сајту  www.digitalizacija.rs

Интеренет клуб комуникацију са ИКТ заједницом у Србији обавља преко сајтова

www.internet.org.rs - www.internet.edu.rs - www.internet.co.rs - интернет.орг.срб - интернет.обр.срб - интернет.пр.срб