У ФОКУСУ

ново - internet.edu.rs

153-mrezni-sistemi-biblioteka

ново - internet.co.rs

МЕДИЈИ О НАМА

интерет портал

   

Е- ТЕАТАР

ИНТЕРНЕТ ПРИЈАТЕЉИ

 

Наши блогери

Пратите нас

Под будним оком чланства

После велике хаварије у заједничком простору ове две невладине организације у Љигу, потпуно је уништена опрема Интернет клуба. Први ко се пришао да по могне у расчишћавању били су пријатељи из КУД Љиг.  Како несрећа зближава страдалнике, зарад боље будућности - КУД Љиг и Интернет клуб потписали су ( под будним оком свог чланства) -  Протокол о програмској сарадњи и међусобној подршци у остваривању циљева Дигиталне агенде Србије.  Њиме се регулише  заједничка р реализацији програма и пројеката у циљу сталне заштите културног наслеђа, нематеријалних културних добара Србије, савременог стваралашта, аматеризма заснованих на стратегији обухваћеној Дигиталном агендом Србије. 

Договорено је :

КУД ЉИГ ће своје активности везане за дигитализацију, програмске активности на популаризацијисвог рада и деловања у областима које су тема
овог  Протокла остваривати укључивањем Интернет клуба. Учествоваће и подржавати развојне пројекте и програме Интернет клуба који су засновани на стратегији Дигиталне агенде Србије у култури...
Интернет клуб ће дати стручну подршлу у е-наступу на глобалној мрежи – Интернету. Интернет клуб ће, такође, у својим пројектима развоја
дигитализације и електронских комуникација у култури и информационог друштва у Републици Србији, дати право пречег наступа КУД-у ЉИГ.
Учествоваће у развојним пројектима и програмима КУД ЉИГ који су засновани на принципи сталне заштите културног наслеђа, нематеријалних културних добара Србије, савременог стваралашта, аматеризма, заснованих на стратегији обухваћеној Дигиталном агендом Србије.